ທ່ານ ວິຣະຈິດ ພິລາພັນເດຊ ຜູ້ດຳເນີນການກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ
ໃນວັນ 07/10/1992

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ທ່ານ ວິລະຈິຕ ພິລາພັນເດຊ
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ແລະ ທັງເປັນປະທານ ບໍລິສັດ
1992-2002

Mr. Virachit Philaphandeth
Company Founder and President
1992-2002

ທ່ານ ເຂັມຊາດ ພິລາພັນເດຊ
ປະທານ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ
2003 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ

Mr. Khemsarth Philaphandeth
President
2003 to Present

ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດຊ
ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ
1992 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ

Mr. Pasatxay Philaphandeth
Managing Director
1992 to Present

ໃບຢັ້ງຍືນ TOYOTA MOTOR COPERATION ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕົກລົງເຫັນດີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ເປັນສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ (TOYOTA Authorize Service Station: TASS) ຂອງ ໂຕໂຢຕ້າ ຜູ້ທຳອິດໃນປະເທດລາວ

TOYOTA QUALITY SERVICE CERTIFICATE

October 07, 1992

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ
ສ້າງຕັ້ງວັນທີ 07/10/1992

LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD GRAND
OPENING ON 07/10/1992

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ
ປັບປຸງປີ  07/10/2007

LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD
Renovate on 07/10/2007

ບໍລິສັດ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ)
ສ້າງຕັ້ງວັນທີ 07/10/2012

LAO TOYOTA SERVICE CO., LTD (Sikottabong Branch)
Grand Opening on 07/10/2012

ວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ

Established

7 ຕູລາ 1992

7th October 1992

ທຶນຈົດທະບຽນ

Registered Capital

250,000 ໂດລາ

250,000 USD

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ

Location

97 ຖະໜົນ ທົ່ງຂັນຄຳ, ບ້ານ ທົ່ງຕູມ,

ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

97 Thongkhankham Rd, Thongtoum Village,

Chanthabuly District, Vientiane Capital

ຮູບແບບທຸລະກິດ

Line of Business

ສູນຈຳໜ່າຍລົດ ໂຕໂຢຕ້າ

ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

ສູນຈຳໜ່ານອາໄຫຼ່ແທ້ ໂຕໂຢຕ້າ

ສູນສ້ອມແປງຕົວຖັງ ແລະ ສ້ອມສີ

Toyota Authorized Dealer

(Sale, Service, Spare Part, Body and Paint)

ຈຳນວນພະນັກງານ

Number of Staff

379 ຄົນ (2016)

379 Staffs (2016)

ຫຸ້ນສ່ວນ

Shareholders

KP Co.,Ltd                            50%

Mitsui & CO. (Thailand) Ltd     40%

Nissei Trading (Thailand) Ltd   10%

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ

Head Office and Branch

ສຳນັກງານໃຫຍ່, ບ້ານທົ່ງຕູມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ, ບ້ານ ນາແຮ່, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ພິທີມອບຫຼຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ 1 ຄັ້ງວັນ 07/10/2012,
ມອບໂດຍ ພະນະ ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ
ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ

Received Developers medal 1 Ceremony on 07/10/2012
Given by H.E Mr. Somsavath Lengsavath
Deputy Prime Minister

ໄດ້ຮັບມາດດຕະຖານ ISO 9001:2008
ຄັ້ງວັນທີ 12/03/2013

Received ISO 9001:2008 Certificate Ceremony
Date : 12/03/2013