ສູນບໍລິການ

ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ດີເລີດ : ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄດ້ຮັບກັບການບໍລິການທີ່ໄວ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສະດວກ ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າກັບ ພະນັກງານທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະ ອາໄຫຼ່ແທ້ຈາກໂຮງງານ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາລົດໃໝ່ເບື້ອງຕົ້ນ
ເລີ່ມຈາກ 1.000 ກິໂລແມັດ

 1. ໄລຍະການກວດເຊັກ 1.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື ການນຳໃຊ້ລົດ 1 ເດືອນ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖິງກ່ອນ
 2. ໄລຍະການກວດເຊັກ 5.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື ການນຳໃຊ້ລົດ 3 ເດືອນ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖິງກ່ອນ (ເຊັກຟຼີ26 ລາຍການ)
 3. ການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ 10.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 6 ເດືອນ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖີງກ່ອນ (ຟຼີ ແຮງງານ)
 4. ຟຼີ ຄ່າແຮງງານເຊັກໄລຍະ 50.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 2 ປີ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖີງກ່ອນ
 5. ຮັບປະກັນຄ່າສິ້ນ ສ່ວນອາໄຫຼ່ 100.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 3 ປີ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖີງກ່ອນ
  (ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ:ລົດຕ້ອງເຂົ້າມາເຂົ້າມາເຊັກຕາມໄລຍະທີ່ກຳນົດ 1.000ກິໂລແມັດ ຫາ 100.000 ກິໂລແມັດ)

  • ນ້ຳມັນເຄື່ອງມີຢູ່ສອງລຸ້ນ : ລຸ້ນ 5.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 3 ເດືອນ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖີງກ່ອນ
   ນ້ຳມັນເຄື່ອງ: ລຸ້ນ 10.000 ກິໂລແມັດ ຫຼື 6 ເດືອນ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖີງກ່ອນ
 6. ຮັບປະກັນສ້ອມແປງ – ແຮງງານແລະອາໄຫຼ່ແທ້ໂຕໂຢຕ້າ (1ປີ) ຫຼື 20,000 ກິໂລແມັດ ແລ້ວແຕ່ໄລຍະໃດເຖີງກ່ອນ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນ

 1. ມາດຕະຖານສູນ
  • ມາດຕະຖານການກວດເຊັກໄລຍະ 11-29 ລາຍການໃນທຸກໆ 10,000 ກິໂລແມັດ
  • ກວດເຊັກດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມນາຍຊ່າງທີ່ຊຳນານງານ
   ຕາມມາດຕະຖານ TOYOTA
  • ທຸກກໍລະນີ ທີ່ລົດເກີດບັນຫາໃຫ້ທ່ານນຳລົດເຂົ້າສູນບໍລິການ ຫຼື ຕິດຕໍ່ 1400 ຫຼື
   ເບີຕິດຕໍ່ຕາມປື້ມຮັບປະກັນ
 2. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນ
  • ສິ້ນສ່ວຍອາໄຫຼ່ເຊັ່ນ: ຜ້າດິດສະເບກ, ຊຸດແຜ່ນຄາດ, ໃບປັດນ້ຳຝົນ ແລະ ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ
  • ທຸກກໍລະນີ ທີ່ເກີດຈາກການດັດແປງເພີ້ມ ຫຼື ສ້ອມແປງແກ້ໄຂຈາກທາງນອກ
   ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກສູນບໍລິການ
  • ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກໄພທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ຟ້າຜ່າ, ໝາກເຫັບຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ
   ອື່ນໆເປັນຕົ້ນ
 3. ທຸກກໍລະນີ ລົດຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດນຳເຂົ້າສູນບໍລິການ ເຊັກຕາມໄລຍະຮັບປະກັນ
  ທ່ານສາມາດໂທປຶກສາ ສູນບໍລິການຕາມເບີ 1400 ເພື່ອຮັບບໍລິການເຄື່ອນທີ່
  ຈາກທີມໂມບາຍເຊີວິດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນການໃຫ້ບໍລິການ

 • ຫລັງຈາກທ່ານນຳລົດອອກຈາກສູນບໍລິການໄປ ພາຍໃນ 1 ເດືອນ
  ຈະມີພະນັກງານ Call Center ໂທຕິດຕາມ ແລະ ສອບຖາມກ່ຽວ
  ກັບການນຳໃຊ້ລົດຂອງທ່ານ.
 • ເພື່ອສະດວກໃນການນຳລົດເຂົ້າສ້ອມແປງທຸກຄັ້ງ ກະລຸນາໂທນັດໝາຍ
  ລ່ວງໜ້າກ່ອນ 1 ວັນ ຫລື ກ່ອນ 3 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອສະດວກໃນການດຳເນີນ
  ເອກະສານຂອງພະນັກງານນັດໝາຍ
 • ຫຼັງຈາກນີ້ 3-7ວັນ ທາງບໍລິສັດຈະມີການໂທຕິດຕາມຫຼັງການສ້ອມແປງ
  ແລະ ພາຍໃນ 7 ວັນ ຈະມີການໂທສຳຫຼວດຄ່າຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຈາກ
  ໂຕ້ໂຢຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ(TMT).

ເພື່ອສະດວກໃນການໂທນັດໝາຍ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

 • ສຳນັກງານໃຫຍ່: 020 5666 4774
 • ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ: 030 500 7525