ຂ່າວປະຊາສຳພັນ

ຊົມເຊີຍການສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ຄົບຮອບ 25th ປີ – ປີ 1992 – 2017