ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ໂຄງການນີ້ເຮັດຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນການມອບສິດທິພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາສູນບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ປະເພດ ແລະ ຮູບແບບການອອກບັດ

ປະເພດບັດ : ບັດສະມາຊິກລາວໂຕໂຢຕ້າ ມີ 2 ປະເພດບັດ ຄື: ບັດຄຳ ແລະບັດເງິນ.

ບັດຄຳ

ບັດເງິນ

ໝາຍເຫດ:

 1. ບັດສະມາຊິກນີ້ແມ່ນຂອງລົດຄັນໃດຄັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດເອົາຄະແນນສະສົມມາລວມກັນໄດ້.
 2. ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງບັດແມ່ນ 2 ປີ ເມື່ອໝົດກຳນົດແລ້ວລູກສາມາດເອົາມາຕໍ່ໃໝ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການອອກບັດສະມາຊິກມີດັ່ງນີ້:

 1. ບັດຄຳ : ສຳລັບບັດຄຳແມ່ນເຮົາຈະອອກໃຫ້ໃນ 2 ກໍລະນີ ຄື:
  1. ອອກໃຫ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດໃໝ່ຈາກສູນບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດລຸ້ນໃດ
  2.  ອອກໃຫ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ນຳລົດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ (ສ້ອມແປງ) ແລ້ວມີການສະສົມຄະແນນໄດ້ຮອດ 50 ຄະແນນຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ປ່ຽນເປັນບັດຄຳ.
 2. ບັດເງິນ : ເຮົາຈະອອກບັດເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ນຳລົດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ (ສ້ອມແປງ)ທີ່ສູນຂອງເຮົາບໍ່ວ່າຈະຊື້ຈາກໃສກໍ່ຕາມ ແລະກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ.

ສິດທິພິເສດທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ

 1. ໃຊ້ສະສົມຄະແນນກັບບໍລິສັດເພື່ອແລກຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ບໍລິສັດລາວໂຕໂຢຕ້າ. ວິທີສະສົມຄະແນນ : ກໍ່ຄືທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການສ້ອມແປງທຸກໆ 10 ໂດລາ ຈະໄດ້ຮັບ 1 ຄະແນນ ສຳລັບບັດເງິນ ແລະ 7 ໂດລາສຳລັບບັດຄຳ, ລູກຄ້າສາມາດສະສົມຄະແນນຕາມຈຳນວນທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດໄວ້ເພື່ອແລກຂອງທີ່ລະນຶກ.
 2. ໃຊ້ເປັນບັດສ່ວນຫລຸດທີ່ສູນລາວໂຕໂຢຕ້າ.
  1. ຄັ້ງທຳອິດທີ່ລູກຄ້າເອົາລົດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການທີ່ສູນ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບບັດສະມາຊິກ (ບັດເງິນ) ພ້ອມສ່ວນຫລຸດໃນການອອກບັດຄັ້ງທຳອິດ ຄື 7% ອາໄຫລ່ ແລະ 10% ແຮງງານ.
  2. ເມື່ອລູກຄ້າສະສົມຮອດ 50 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ, ທາງເຮົາຈະປ່ຽນບັດເງິນມາເປັນບັດຄຳໃຫ້, ເມື່ອລູກຄ້າໄດ້ບັດຄຳແລ້ວລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ ແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງໂຊບັດທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ.
  3. ໃຊ້ເປັນບັດສ່ວນຫລຸດກັບບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ພຽງແຕ່ທ່ານສະແດງບັດລາວໂຕໂຢຕ້າຂອງທ່ານທຸກຄັ້ງເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການນຳຮ້ານຄ້າຕ່າງໆທີ່ຮ່ວມໂຄງການ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດຈາກຮ້ານທັນທີ.

ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການນຳເຮົາ

 1. ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ
 2. ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ ຫລັກ 07
 3. ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ພາກໃຕ້
 4. KP ອາໄຫລ່
 5. ສັກໄຊການຢາງ
 6. ໄຊຊະນະສະຕູດີໂອ
 7. ຄລີນິກບົ່ງມະຕິສາກົນ
 8. ຮ້ານດອກໄມ້ປະດິດ
 9. ລາວວຽງເຟີນີເຈີ້
 10. ບີພີ ຄອມພິວເຕີ
 11. I center
 12. ວອກແມນວິລເລີຈ
 13. ເຄືອໃໝ
 14. ຮ້ານເມລິສາຜ້າໃໝ
 15. ຮ້ານເສື້ອຜ້າຫວຽດຕຽນ
 16. ADIDASS LAO
 17. STADIUM SPORT
 18. REVLON
 19. ຮ້ານປີ່ໂປ້ ແຕ່ງເລັບ
 20. ພວງມະໄລເສີມຄວາມງາມ
 1. ພັດທະລາວະດີຊີນິຕີ້
 2. spa ນະວຽງຈັນ
 3. ດາຫລາ ສະປາ
 4. ADINA SPA
 5. ເນລະມິດ
 6. ຂອບໃຈເດີ
 7. ໄຊໂຍ
 8. ຮ້ານອາຫານ ດີດີ້
 9. ຮ້ານອາຫານຢູເມ
 10. ຮ້ານຕົ້ນນ້ຳ
 11. ຊິ້ນດາດສຸດາຈັນ
 12. ຮ້ານປີ້ງເປັດໂພນຕ້ອງ
 13. ຮ້ານ Mix restaurant
 14. ປີ້ງເປັດ ແອນນາ
 15. ຮ້ານ Masa spoon
 16. ຮ້ານ ຫມ້ຽງເຈົ້າເກົ່າ
 17. ຮ້ານອາຫານມູມສະບາຍ
 18. ຮ້ານປີ້ງໄກ່ນາປົ່ງ (1.2.3)
 19. ຮ້ານອາຫານ ນາດາວ(ວຽງຈັນ)
 20. ຮ້ານອາຫານ ນາດາວ(ປາກເຊ)
 1. ຮ້ານອາຫານ Rootto (ສາຂາ1)
 2. Fuji wara
 3. fuji Shabu
 4. ຮ້ານອາຫານ ເມີຊີ
 5. ສະບາຍດີວຽງຈັນ
 6. ສະບາຍດີ shushi
 7. ສະບາຍດີ ຈານໃຫຍ່
 8. ຮ້ານອາຫານ ເຮືອແພ ຄຳຟອງ
 9. ເຮືອແພແມ່ຂອງລ້ານຊ້າງ
 10. ໂຮງແຮມດາວຄຳ
 11. ໂຮງແຮມອິນທິລາ
 12. ໂຮງແຮມຄຳຟອງ
 13. ໂຮງແຮມປາກເຊ
 14. ໂຮງແຮມຈຳປາລີຊີເດນ
 15. ສະບາຍດີ ວັລເລ່
 16. ແມ່ຂອງພາລະໄດ້ ລິສອດ
 17. ຮ້ານອາຫານ RELAX
 18. ບ/ສ ໜຶ່ງການຄ້າ